Witaj w sklepie z kawami z całego świata - MoonLightCoffee. Nasza palarnia kawy oferuje najwyższej klasy kawy ziarniste oraz mielone.
Ilość produktów: 0
Wartość: 0,00 zł
Strona głównaRegulamin
 • Słownik
   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

  • Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33¹ § 1 Kodeksu cywilnego dokonująca zakupów w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem.
  • Konto Klienta – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz dane służące do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
  • Regulamin– niniejszy dokument, określający warunki korzystania ze Sklepu oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Właściciela.
  • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem internetowym www.moonlightcoffee.pl, sprzedający kawę za pośrednictwem Internetu.
 • Informacje ogólne

  1. Właścicielem Sklepu jest MLC Marcin Cichocki (w skrócie MLC) z siedzibą przy ul. Naramowickiej 35c/2, 61-622 Poznań, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej przez Urząd Miasta Poznania Wydział Działalności Gospodarczej pod numerem 80591/2011, REGON 301793559, NIP 9710659552.
  2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy za pośrednictwem: poczty elektronicznej: sklep@moonlightcoffee.pl, telefonu: 668-632-695, w godzinach od 9:00 do 17:00 (dotyczy dni roboczych).
  3. Ceny towarów prezentowane w Sklepie zawierają podatek VAT.
  4. Oferta Sklepu jest ważna wyłącznie na terytorium Unii Europejskiej.

 • Zamówienie

  1. Zamówieniem w rozumieniu Regulaminu jest złożenie w Sklepie przez Klienta zlecenia dostarczenia określonych produktów, w określonej ilości, po określonych cenach i w określony sposób. Zamówienie staje się skuteczne odpowiednio - po zaksięgowaniu środków pieniężnych na koncie Sklepu w systemie przelewy24.pl, na koncie bankowym Sklepu albo po zatwierdzeniu zamówienia z wybranym sposobem płatności "płatność przy odbiorze".
  2. Złożenie zamówienia w sklepie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
  3. Zamówienie może złożyć zarówno Klient posiadający konto w Sklepie, jak Klient niezarejestrowany.
  4. Każdemu zamówieniu złożonemu w Sklepie nadawany jest unikatowy numer, który Klient otrzymuje w wiadomości e-mail wysyłanej automatycznie po złożeniu zamówienia.

 • Płatność

  1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
   • wpłata środków pieniężnych na konto MLC Marcin Cichocki w systemie przelewy24.pl
   • wpłata środków pieniężnych na rachunek bankowy prowadzony na rzecz MLC Marcin Cichocki (przelew bankowy);
   • płatność gotówką przy odbiorze.
  2. Dane niezbędne do zrealizowania wybranego sposobu płatności zostaną przekazane Klientowi po złożeniu zamówienia.
  3. W przypadku wybrania przez Klienta sposobu płatności w formie przelewu bankowego, Klient powinien podać w tytule przelewu numer zamówienia.

 • Wysyłka

  1. Przy wysyłce towarów Sklep współpracuje z UPS Polska Sp. z o.o.
  2. Zamówiona w ciągu tygodnia kawa jest wypalana pod indywidualne Zamówienie w weekend i wysyłana do Klienta w każdy poniedziałek.
  3. Realizacja zamówienia następuje zgodnie ze sposobem wysyłki wskazanym przez Klienta podczas składania zamówienia.
  4. W celu zmiany sposobu wysyłki, wskazanego w zamówienia Klient powinien niezwłocznie telefoniczne lub elektroniczne poinformować Sklep o proponowanej zmianie.
  5. Zatwierdzone zamówienie stanowi oświadczenie woli (art. 61 Kodeksu Cywilnego, Dz.U.1964.16.93), wobec powyższego wszelkie jego zmiany muszą zostać zaakceptowane przez Sklep.
  6. Sklep uwzględni zmiany sposobu wysyłki w zatwierdzonym zamówieniu, o ile będzie to możliwe. Zmiana sposobu wysyłki jest wykluczona, gdy produkty zostały uprzednio wysłane w sposób zgodny z zatwierdzonym zamówieniu.
  7. Sklep dostarczy Klientowi ogólne informacje dotyczące statusu zamówienia w formie wiadomości e-mail na adres wskazany przez Klienta.
  8. Terminy doręczenia produktów są zgodne z regulaminem przedsiębiorstwa kurierskiego UPS Polska Sp. z o.o.
  9. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu wysłanych produktów powstałe z winy doręczyciela, ale zobowiązuje się do udzielenia Klientowi w miarę możliwości, niezbędnej pomocy przy wyjaśnianiu ewentualnych opóźnień w doręczeniu wysłanych produktów.
  10. Osobisty obiór zakupionych produktów możliwy jest za zgodą Klienta i przedstawiciela firmy MLC Marcin Cichocki, po ustaleniu daty i godziny oraz miejsca odbioru osobistego.

 • Zwroty

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego może odstąpić od umowy w terminie do 10 dni kalendarzowych od daty odebrania przesyłki.
  2. Do odstąpienia od umowy kupna-sprzedaży niezbędne jest przesłanie na adres Sklepu pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie wskazanym w punkcie powyżej.
  3. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wysłania oświadczenia .
  4. Zwracany towar musi znajdować się w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, z nienaruszoną etykietą, nieuszkodzony. Klient wysyła towar na własny koszt.
  5. Zwrot środków pieniężnych następuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zwracanego towaru na rachunek bankowy, z którego Klient dokonał zapłaty za zakupiony towar, a w przypadku jego braku, na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 • Dane osobowe:

  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest firma MLC Marcin Cichocki z siedzibą przy ul. Naramowickiej 35c/2, 61-622 Poznań.
  2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

   • w związku z koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta w Sklepie,
   • w związku z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera Sklepu (o ile Klient wyraża na to zgodę),
   • w związku z obsługą reklamacji i zwrotów wynikających z zawartej umowy sprzedaży,
   • w związku z rejestracją Konta Klienta oraz wyrażeniem przez Klienta stosownej zgody
   • w związku z korespondencją mailową,
   • dla potrzeb technicznych i statystyk Sklepu.

  3. Każdy Klient Sklepu ma możliwość wglądu i aktualizacji swoich danych: samodzielnie poprzez dokonanie stosownych zmian na Koncie Klienta bądź zgłosić do Sklepu za pośrednictwem e-maila wysłanego na adres: biuro@moonlightcoffee.pl, z zastrzeżeniem, że prośba taka musi być wysłana z adresu e-mail podanego podczas rejestracji lub przy składaniu zamówienia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak jest to niezbędne, by mogły zostać zrealizowane cele wskazane w pkt 1.
  4. Właściciel Sklepu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, poprzez zastosowanie środków ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych.
  5. Właściciel Sklepu jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych przez siebie administrowanych jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w przypadkach określonych w Regulaminie (w szczególności przedsiębiorstwu realizującemu przesyłkę towaru) oraz wynikających z obowiązującego stanu prawnego.

 • Postanowienia końcowe:

  1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93).

SZYBKIE MENU:


SKLEP:


Jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach wpisz swój e-mail.


Masz pytania?

 • Zadzwoń!